Kennismaking met GSAK

GSAK is een programma om uw caches mee te beheren, en dat in de breedste zin van de betekenis. GSAK heeft een eigen database waarin het de informatie opslaat. Men kan meerdere databases aanmaken, b.v. één voor elk land, of welke indeling je zelf zinvol zou vinden.
In de database kan je GPX- en LOC-bestanden opladen. De GPX-bestanden van een PocketQuery zijn het interessantst, omdat ze ook de cachepagina en de logs bevatten. Maar ook de GPX-file die je kunt aanmaken vanaf je persoonlijke pagina op statistieken.geocache.be, kan worden opgeladen.

Standaard beschikt het programma over de database "General". Wil je een GPX-file opladen in een andere database, dan dien je die eerst even aan te maken. Dat gebeurt met het commando "Database - New".

Invoeren van een GPX-bestand kan door het commando "File - Open GPX/LOC" uit te voeren. Handig is de mogelijkheid om een GPX-file (of een zipfile met een GPX-file erin) te drag-en-droppen op het ikoontje van GSAK.
In het dialoogvenster geeft u vervolgens aan in welke database u de gegevens wilt importeren.
Standaard worden enkel nieuwere (gewijzigde) caches en logs opgeladen. De database groeit daardoor na elke import een beetje. Tijdens het opladen signaleert GSAK ook caches die "not available" waren en die nu terug beschikbaar zijn gekomen.

Na het opladen verschijnt het volgende scherm:

De volgorde van de verschillende velden kan worden gewijzigd door de titels te verslepen. Sorteren op een veld gebeurt door op de titel te klikken. Overbodige velden verbergen of extra velden tonen doe je met het commando "Tools - Options - Display".
De code van de cache (GCxxxx) krijgt een kleurtje, afhankelijk van de status: gevonden, nog niet gevonden, caches die je zelf plaatste of onbeschikbare caches.
De kleurtjes van de status kan je wijzigen met "Tools - Options - General".
Onderaan het scherm, in de statusbalk, vind je rechts diezelfde kleurtjes terug, telkens met het aantal caches van die betreffende status (rekening houdend met de filter die op dit moment eventueel actief is).
Dubbelklik je één van die gekleurde statusvakjes in de statusbalk, dan selecteer je alle caches met die status (b.v. dubbelklik het gele vakje (303) om je gevonden caches te selecteren). Een eventuele filter die actief zou zijn, wordt daarbij geannuleerd.
Wil je terug alle caches zien, voer dan "Search - Cancel filter" uit.

Je kunt onmiddellijk de cachepagina bekijken, ofwel zoals die zich nu in de GSAK database bevindt, ofwel online.
Voer "Waypoint - Show Offline" uit (of F4) uit om rechstreeks naar de .com-site te gaan. Of gebruik "Show Offline" (F5) om de in GSAK opgeslagen gegevens te bekijken. Deze commando's zijn ook beschikbaar op het snelmenu van de rechtermuisknop.

De integratie met OziExplorer is erg handig. Je kunt onmiddellijk een cache op een Ozi-kaart tonen. Dat gaat als volgt:

  • Zorg ervoor dat OziExplorer reeds is geopend (met een willekeurige kaart).
  • Voer het commando "Waypoint - View in OziExplorer" uit (of gebruik het snelmenu met de rechtermuisknop).
  • In OziExplorer wordt de juiste kaart opgehaald, en de cache wordt aangeduid met het rode "schiefschijf" symbooltje.

Je kunt ook alle caches ineens exporteren naar OziExplorer. Daar komen ze dan binnen als een echt waypointbestand (WPT). Deze mogelijk is bijzonder handig in combinatie met het toepassen van filters.

Hoe zit dat dus, het gebruik van die filters?

  • Zoals reeds eerder aangehaald, kan je filteren door op de gekleurde statusindicatoren te klikken, rechts onderaan het scherm.
  • Filteren op een gedeelte van de naam van de cache gebeurt door bovenaan in de toolbar, bij "Name Search" een stuk van de naam in te tikken. Deze manier van filteren werkt verder op de reeds filterde caches. Stel dat je eerst al je gevonden caches hebt geselecteerd door op het gele statusvakje te klikken. Als je daarna gaat zoeken op een stukje van de naam, dan zoek je enkel binnen je gevonden caches.
  • De meeste mogelijkheden biedt echter het commando "Search - Filter" (Ctrl-F).

Hoe je ook filtert, links onderaan op de statusbalk wordt steeds weergegeven dat je naar een selectie kijkt en niet naar het ganse bestand.

Lees verder: Gegevens opzoeken met Search - Filter