Ozi-GPX-Tools v. 1.6


Inleiding

Stel je voor... je neemt een GPX-file, drag-en-dropt die op een ikoontje, en automatisch krijg je een Ozi waypointbestand, waarin elk soort cache (traditional, multi,...) een eigen symbooltje heeft. Ook de caches die je al hebt gevonden, herken je onmiddellijk.
Bovendien zie je in één oogopslag welke caches je reeds hebt afgedrukt, je kunt met één muisklik op de Ozi-kaart rechtstreeks naar de cachepagina op geochacing.com, en als je het lijstje van je waypoints bekijkt, staan die netjes alfabetisch gesorteerd.

Belangrijk: Ozi-GPX-Tools verwerkt enkel GPX-files welke geocaching informatie bevatten, volgens de syntax die wordt gehanteerd door geocaching.com. Dit zijn o.a. de pocketqueries van geocaching.com, maar ook de gpx-files die je kunt downloaden vanaf geocaching.BE, of GPX-files die je kunt aanmaken met GSAK.
GPX-files worden ook gebruikt om waypoints of tracks van b.v. wandelingen op te slaan, maar deze hebben verder geen verband met geocaching. Omdat de syntax van dergelijke GPX-bestanden verschilt van 'geocaching GPX-bestanden', kunnen deze niet door Ozi-GPX-Tools worden verwerkt.

Wat heb je nodig?

 • uiteraard een GPX-bestand, dat voldoet aan enkele randvoorwaarden;
 • het programmaatje "Ozi-GPX-Tools.vbs";
 • het Ozi-bestandje "mysymbols.wpt", waarin je zelf opgeeft hoe je de verschillende soorten caches (traditional, multi,...) wilt tonen in OziExplorer.

Waar vind ik dat allemaal?

Wat zijn de "randvoorwaarden" voor mijn GPX bestand?

Het conversieprogramma verwerkt zowel eigen opgestelde GPX-bestanden (zelf gemaakt met bv. EasyGPS) als Premium Membership PocketQuery GPX-bestanden.
In deze Premium bestanden staat in de kolom "Type" niet alleen het soort cache, maar ook of je hem al hebt gevonden of niet.

Als je in je zelfgemaakte GPX-bestand ook deze syntax gebruikt, kan het conversieprogramma ook jouw gegevens correct vertalen naar Ozi.

Concreet:

 • In de kolom "Type" dient één van de volgende teksten te staan:
  • TRADITIONAL
  • MULTI
  • UNKNOWN
  • VIRTUAL
  • EVENT
  • WEB
  • LETTERBOX
  • LOCATIONLESS
 • Heb je een cache gevonden, dan dient in de kolom "Type" ook de tekst FOUND voor te komen.
  Waar die tekst staat (vooraan, achteraan) en hoe die er staat (al dan niet met een speciaal scheidingsteken, zoals | in de Premium bestanden), hoofd- of kleine letters, dat speelt geen rol. Het is niet noodzakelijk dat je in je eigen GPX-bestand de tekst "Geocache" vermeldt, zoals dat wel gebeurt in een PocketQuery GPX-bestand.

Tip: het bestand met alle Belgische caches bevat in de kolom "Type" reeds de juiste tekst die door het conversieprogramma wordt herkend.

Markeer reeds afgedrukte caches in je GPX-bestand

Tijdens de conversie kan het programma reeds afgedrukte caches in een opvallende kleur weergeven op de kaart. Opdat het programma de afgedrukte caches zou herkennen, tik je in de kolom "Type" een extra tekstje in, b.v. "afgedrukt" op "printed" of (zoals in onderstaande schermafdruk) "(p)".

Tijdens de conversie zal het programma komen vragen welke tekst je hebt gebruikt om afgedrukte caches aan te duiden.

Hoe bepaal ik welke symbolen, kleuren,... OziExplorer moet gebruiken?

Dat doe je door in het bestandje mysymbols.wpt zelf je keuzes in te voeren.
Dat gebeurt in de volgende stappen:

 1. Ozi opstarten en de gewenste symbolset kiezen;
 2. Het bestand "mysymbols.wpt" openen en je symbolen, kleuren... instellen;
 3. Het bestand "mysymbols.wpt" bewaren en het laten verwerken door het conversieprogramma.

Elk van deze stappen wordt hieronder toegelicht.

1. Ozi opstarten en de gewenste symbolset kiezen

 • Voer in "Ozi File - Configuration - GPS" uit en kies bij "GPS symbol set" de gewenste set.
 • Als je op je GPS-toestel geen belang hecht aan het symbooltje bij een waypoint, dan kan je gerust een set kiezen die wel overeen komt met jouw merk GPS, maar niet met het type.
  Zo kan je b.v. voor een Garmin 12 (die slechts 16 zwart-wit symbolen heeft) toch de Vista symbolen kiezen, waardoor je in OziExplorer een grotere keuze hebt en bovendien gekleurde symbooltjes kunt gebruiken.

2. Het bestand "mysymbols.wpt" openen en je symbolen, kleuren... instellen

 • Open in Ozi het gedownloade bestand mysymbols.wpt en toon de lijst met de waypoints, met de knop "Show The Waypoint List".
 • De verschillende soorten waypoints (traditional, multi...) worden opgelijst.
 • Dubbelklik elk waypoint en pas de kenmerken ervan naar believen aan.
  Wijzig echter de naam van het waypoint niet en verander hun volgorde niet, want die wordt tijdens de conversie gebruikt om te vergelijken met het GPX-bestand.
 • De coördinaten van de waypoints zijn niet belangrijk, en spelen tijdens de converise geen enkele rol.
 • Voor gevonden caches kies je bij "FOUND" het gewenste symbool, kleur...
  Hierbij wil je wellicht instellen dat de naam van de cache niet meer getoond hoeft te worden, maar enkel het symbool. Dat kan, door bij de Properties van het waypoint bij Display Format de keuze "Symbol Only" te maken.
  Overigens, de naam van de cache wordt steeds getoond als je met de muis boven een waypoint zweeft, dus "verloren" ben je die naam op de kaart nooit.
 • Voor reeds afgedrukte caches kies je bij "PRINTED" de gewenste voorgrond- en achtergrondkleur. Tijdens de conversie zullen enkel de voorgrond- en achtegrondkleur worden toegepast op je waypoint. Het symbooltje blijft afhankelijk van het type cache (traditional, multi...).

3. Het bestand "mysymbols.wpt" bewaren en het laten verwerken door het conversieprogramma

 • Bewaar het aangepast bestand mysymbols.wpt.
 • Sluit OziExplorer.
 • Versleep, in de Windows Verkenner, het bestand mysymbols.wpt en laat het vallen op het ikoontje van Ozi-GPX-Tools.vbs.
  De informatie over de kleuren, symbolen... wordt nu opgeslagen in Ozi-GPX-Tools.vbs. Zodra dat is gebeurd, wordt de volgende melding getoond:
 • Je bent nu klaar om je eerste GPX-bestandje te converteren naar Ozi.
 • Bewaar het bestandje mysymbols.wpt op een veilige plaats. Achteraf kan je gerust de gekozen symbolen, kleuren... aanpassen in mysymbols.wpt, en het bestandje opnieuw verslepen op Ozi-GPX-Tools.vbs.

Hoe kan ik een GPX-bestand converteren naar een Ozi-bestand?

Heel eenvoudig. Je versleept gewoon je GPX-bestand en laat het vallen op het ikoontje van Ozi-GPX-Tools.vbs. Onmiddellijk schiet het programma in actie, en gebeurt er het volgende:

 • Het programma zal automatisch een WPT-file (Ozi Waypoints) aanmaken met dezelfde naam als je GPX-file, maar nu met de extensie ".WPT" i.p.v. ".GPX".
  Belangrijk: je oorspronkelijke GPX-file blijft onaangeroerd.
  Mocht de gelijknamige WPT-file al bestaan (omwille van een reeds eerder uitgevoerde conversie), dan dien je te bevestigen dat dat mag worden overschreven.
 • Vervolgens wordt er gevraagd welke tekst je in je GPX-bestand hebt gebruikt om aan te geven dat je deze cache al hebt afgedrukt. Als je geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, laat je gewoon de tekst "do not highlight" staan.
  In het bovenstaande voorbeeld werd de tekst "(p)" (zonder aanhalingstekens) gebruikt, en die tekst tik je nu in opdat de te markeren caches herkend zouden worden.

  Indien je geprinte caches niet hebt gemarkeerd, laat dan in die venster de tekst
  "do no highlight" gewoon staan en klik op OK.
 • Vervolgens wordt gevraagd of je de waypoints alfabetisch wilt sorteren.
  (Zeker doen, want het versnelt aanzienlijk het terugvinden van een waypoint in de "waypoint list").
 • Tenslotte wordt er gevraagd of er voor elk waypoint een link moet worden voorzien waarmee de bijhorende cachepagina bij geocaching.com kan worden geopend vanuit OziExplorer.
 • Zodra de verwerking is beëindigd, wordt er nog een boodschapje getoond

  en vindt u het aangemaakte Ozi-bestand terug in dezelfde map als uw GPX-bestand.

Je kunt ook een WPT-bestand op het ikoontje verslepen

Tenslotte bestaat ook de mogelijkheid om een bestaand WPT-bestand op het ikoontje te droppen. In dat geval worden er geen automatische symbolen toegekend.
De verwerking beperkt zich tot het alfabetisch sorteren van de waypoints, en het aanbrengen naar links naar geocaching.com (enkel voor die waypoints waarvan de naam begint met "GC").
Let op: de wijzigingen worden rechtstreeks in het WPT-bestand aangebracht: er wordt geen back-up aangemaakt, noch een nieuw bestand aangemaakt. Ingeval tijdens de verwerking uw bestand beschadigd zou geraken, dient u zelf over een back-up te beschikken.

Je kunt ook een RTE-bestand op het ikoontje verslepen

OziExplorer kan enkel een route op een kaart tonen, indien je ook beschikt over het waypointsbestand van de punten die in die route worden gebruikt. Op het internet kan je routes downloaden, maar soms ontbreekt het bijhorende waypointbestand.
Geen nood... versleep gewoon je RTE-bestandje op het ikoontje en laat het vallen.
Het bijhorende waypointbestand wordt dan aangemaakt.
Je moet vervolgens in OziExplorer nog enkel handelingen plegen, welke worden uitgelegd zodra het waypointbestand is aangemaakt.